Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

безработица

Останал си без работа? Виж какви права и задължения имаш от тук нататък


декларация образец номер 7 на нап за безработни, които ще внасят сами здравните си осигуровки
Ако работодателят ти те е освободил „по взаимно съгласие“ или дисциплинарно, или скоро си се възползвал от обезщетение за безработица в определения за това срок, то ти нямаш право на парично обезщетение за безработица. Все още имаш право да се регистрираш като безработен, но в тези случаи няма да получаваш обезщетение и имаш задължение сам да поемаш здравните си осигуровки. С цел ограничаване на посещаемостта в институцията, Агенцията по Заетостта активира онлайн възможности за регистрация на безработни лица. Вече писахме подробности как можеш да се възползваш.

В случай, че нямаш право на обезщетение, първото нещо, което трябва да направиш е да уведомиш НАП, че вече сам ще плащаш здравните си осигуровки, освен ако не искаш да изгубиш здравните си права. Това може да се случи чрез посещение в офис на институцията или онлайн ако имаш ПИК на НАП (прочети как да се сдобиеш с ПИК онлайн).  Ако вече имаш ПИК, документа, който декларира това обстоятелство се нарича Декларация Образец №7 и лесно може да бъде открит в секция „Декларации, справки, документи или данни, свързани със задължителното осигуряване, както и за изплатени доходи по трудови правоотношения“.


 
Срокът за подаване на Декларация образец № 7 е до 25 число на месеца, следващ месеца, в който си останал без работа.

Пример: Ако си останал безработен на 17 март, трябва най-късно до 25 април да подадеш въпросния документ.
Декларация седем се подава след всяко оставане без работа. Тоест дори и да започнеш работа някъде само за един ден, то трябва след това да подадеш отново в срок въпросния документ в НАП.

Внимание!
Предвидена е санкция за хората, които не са подали навреме въпросния документ.
Размерът на глобата варира от 500 до 1000 лева.
Това че съществува предвидена санкция обаче, не означава че задължително ще ти бъде наложена, а дори и да се случи, тя може да бъде обжалвана.

Какво се случва ако не подам Декларация 7?

Накратко: оставаш без здравни права – нямаш право на направление за преглед и трябва да заплащаш всяка здравна услуга, която ползваш.
От началото на 2013 година, всички хора които плащат здравните си осигуровки, като самоосигуряващи се лица, трябва да са подали Декларация № 7 в НАП. В противен случай парите, които внасят за здравни осигуровки няма да отиват за тяхното погасяване и ще се водят като надвнесени.

Пример: Ако решиш да платиш здравните си осигуровки, но не си подал Декларация образец № 7 в НАП, парите които внасяш няма да отиват за погасяване на здравни осигуровки, а ще се бъдат отразени като надвнесени, в следствие, на което при проверка за здравен статус, ще фигурираш в системата на НАП като лице с прекъснати здравно осигурителни права. Този проблем се решават с подаване на Декларация Образец 7. Тогава, сумите които си внесал за покриване на здравните ти осигуровки ще покрият месеците, за които са били дължими, но е възможно да бъдеш глобен за неспазване на срока за подаване на декларацията.

Как да си платя сам осигуровките без да ходя до НАП?

Съществуват няколко възможност, но ние бихме препоръчали да се възползваш от опцията „Е-услуги със свободен достъп“ от портала за електронни услуги на НАП. 
  1. В address bar-а на браузъра се въвежда адресът: https://inetdec.nra.bg ;
  2. Избира се препратка „ВХОД В ПОРТАЛА за Е-Услуги със свободен достъп“;
  3. Избира се „Плащане на задължения към бюджета по електронен път“:


* Ако не си сигурен какъв е размерът на сумата, която трябва да платиш за осигуровки, то с ПИК на НАП лесно можеш да направиш 
(1) справка в секция „Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка“, 
(2) от падащото меню > „СПРАВКА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ПЛАЩАНИЯТА“,
(3) от падащото меню > НЗОК > Избери. 
Задълженията се визуализират в табличен вид, наложените лихви също.

Припомняме, че от 1 януари 2020 г. минималната заплата (минималния осигурителен доход) бе увеличена на 610 лв., с което хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски и не са регистрирани като самоосигуряващи се, дължат месечно по 24,40 лева.

След като си установил точният размер на задължението, търсиш  услугата „Плащане на задължения към бюджета по електронен път“ . Тя предоставя възможността за плащане на избрани суми към сметка на НАП.
Използването на услугата минава през няколко стъпки: 
(1) Създаване на заявка за плащане.
(2) Преглед на данните и избор на платежна система.
(3) (Външна за портала на НАП) – извършване на плащането в платежната система.

Изборът на бутон „Ново плащане“ отваря формуляр, който попълваш с необходимата информация за генериране на плащане. Системата автоматично попълва данни за задълженото лице, когато е избрано такова. В случая попълваме сумата на задължението само за здравни осигуровки, т.е. "Осигурителни вноски НЗОК".


 
Втората стъпка от плащането визуализира списък на наредените и извършени плащания.

 
При избор на бутон „Преглед“ се извежда форма тип „Платежно нареждане“, попълнено със съответните данни.
При избор на бутон „Отмяна“ съответното задължение се премахва от списъка.

Можеш да избереш да платиш чрез виртуалния ПОС терминал на НАП или чрез иПей. БГ Заплати препоръчва: Плащане чрез виртуален ПОС терминал - за нареденото плащане, няма да бъдат удържани банкови такси (за разлика от иПей), а платените суми през виртуален ПОС терминал се отразяват веднага и съответно се актуализира Справката за задълженията на платеца, с изключение на задълженията за глоби/санкции от други институции или задължения които са в процес на принудително изпълнение и които се отразяват след допълнителна обработка и разпределение.

Плащането след избор на опцията „Виртуален ПОС на НАП“ е аналогично на описаното при плащане на задължения чрез Е-услуги с електронен подпис и ПИК в портала за електронни услуги на НАП.

Важно е да отбележим, че съществуват и други начини за регистриране на безработно лице и плащане на задължения към НАП. Екипът на БГ Заплати  е съобразил препоръките си в тази статия със Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г. на МС за социалната изолация и ограничаване на разпространението на пандемията COVID19.


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още полезна информация:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.