Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Трудовите възнаграждения* в страната за последните 12 месеца:


*нетно възнаграждение за пълен работен ден 8 часа

Най-често срещани позиции

Професия Заплата
Продавач-консултант 750 лв
Разработчик, софтуер 3520 лв
Готвач 900 лв
Оператор, контактен център 1560 лв

Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Минимален осигурителен доход (МОД) 2021 г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2021 г.

Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons