Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Трудовите възнаграждения* в страната за последните 12 месеца:


*нетно възнаграждение за пълен работен ден 8 часа

Най-често срещани позиции

Професия Заплата
Продавач-консултант 760 лв
Готвач 930 лв
Общ работник 710 лв
Разработчик, софтуер 3500 лв

Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Най-търсените позиции

Професия Заплата
Полицай 880 лв
Образователен медиатор 480 лв
Помощник-възпитател 600 лв
Qa tester 2140 лв

Минимален осигурителен доход (МОД) 2022 г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2022 г.

Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons