Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Трудовите възнаграждения* в страната за последните 12 месеца:


*нетно възнаграждение за пълен работен ден 8 часа

Най-често срещани позиции

Професия Заплата
Продавач-консултант 750 лв
Готвач 900 лв
Разработчик, софтуер 3510 лв
Общ работник 700 лв

Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Най-търсените позиции

Професия Заплата
Стрелочник 700 лв
Qa tester 2140 лв
Счетоводител 1180 лв
Графичен дизайнер 1200 лв

Минимален осигурителен доход (МОД) 2022 г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2022 г.

Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons