Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Трудовите възнаграждения* в страната за последните 12 месеца:


*нетно възнаграждение за пълен работен ден 8 часа

Най-често срещани позиции

Професия Заплата
Продавач-консултант 800 лв
Готвач 980 лв
Общ работник 770 лв
Сервитьор 810 лв

Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Най-търсените позиции

Професия Заплата
Помощник-възпитател 650 лв
Образователен медиатор 550 лв
Полицай 970 лв
Qa tester 2140 лв

Най-ниско платените позиции

Професия Заплата
Общ работник 800 лв
Счетоводител 800 лв
Детегледачка 800 лв
Монтажник, електронни елементи 800 лв

Минимален осигурителен доход (МОД) 2024 г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2024 г.

Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons