Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Трудовите възнаграждения* в страната за последните 12 месеца:


*нетно възнаграждение за пълен работен ден 8 часа

Най-често срещани позиции

Професия Заплата
Продавач-консултант 750 лв
Разработчик, софтуер 3520 лв
Готвач 900 лв
Оператор, контактен център 1560 лв

Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Най-търсените позиции

Професия Заплата
Образователен медиатор 480 лв
Магистър фармацевт 1260 лв
Архитект 1330 лв
Офис асистент 900 лв

Минимален осигурителен доход (МОД) 2021 г.

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии за 2021 г.

Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons