Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

заплата

Коя заплата наричаме Брутна?


Портфейл пълен с банкноти и монети след получена брутна нетна работна заплата.
Може би си се замислял защо е важно да знаеш колко е брутната ти заплата и какво всъщност включва тя.

В офертата за работа, заплатата винаги е посочена като „бруто“, на английски език "Gross". От друга страна, ако по време на интервю те питат каква заплата очакваш и ти решиш да споделиш конкретна сума, но не упоменеш изрично дали тя е брутна или нетна, то по подразбиране се приема, че е бруто. Също така, не очаквай по време на интервю работодателя да е в състояние веднага да даде информация, колко точно ще е чистото ти (нетно) месечно възнаграждение на база посочената вече от теб брутна заплата.
 
За това е важно да знаеш „Как да се подготвим преди интервюто за работа?“, както и да проучиш какви са актуалните нива на работните заплати в твоята сфера и град. Вече можеш да го направиш напълно безплатно и анонимно като сравниш заплатата си в "Сравни заплата". 

Брутното възнаграждение е сбора от нетната заплата плюс дължимите от работника данъци и осигуровки, но не включва осигуровките за сметка на работодателя.

Какво означава това? Пример: 
При брутна заплата от 1 000 лв. за работниците от трета категория труд през 2020 г., след приспадането на дължимите данъци и осигуровки за сметка на работника, нетната (чиста) заплата възлиза на 775,98 лв. на месец.  Крайните разходи за работодателя са  1 189,20 лв., тъй като той е длъжен да внесе част от осигуровките на работника за своя сметка.

В заключение, бруто заплатата е заработената сума без удръжки. След извършването на отчисленията, заплатата се счита за нетна.

Изчисли сам каква брутна и нетна заплата искаш да получиш чрез нашия „Калкулатор заплата бруто/нето“.

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още полезна информация:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.