Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

Социална помощ до 915 лв. месечно за семейства с деца до 14 г., които се обучават дистанционно


kid with laptop

МТСП съобщи, че е приета нова мярка в помощ на семейства с деца до 14 години, които се обучават дистанционно в училище или детско заведение заради въведените ограничителни мерки срещу COVID-19. 

До момента помощта се отпускаше в случай, че децата се обучават синхронно от разстояние в електронна среда или не посещават детски ясли и градини, както и предучилищни групи поради въведена карантина заради коронавируса. Приетите изменения ще разширят кръга на родителите, които ще имат право да получат такава помощ от държавата. Сред правоимащите се включват всички семейства с деца до 14 години, които учат дистанционно, независимо дали това се случва в електронна среда.

За да може подкрепата да стигне до повече семейства, се повишава и доходната граница за достъп до помощта. В момента тя е 610 лв. С приетите от правителството промени доходната граница ще е равна до 150% от минималната работна заплата на член от семейството или 915 лева. Друго облекчение е, че определянето на средномесечния доход на член от семейството ще се изчислява въз основа на реализирания доход в месеца, за който са въведени ограниченията срещу COVID-19.

Кой може да кандидатства?

  • Ако сте родител на дете до 14 години, което учи от разстояние заради пандемията от Ковид-19, и се налага да излезете в неплатен отпуск, за да го гледате;
  • Ако сте останали без работа, но нямате право на обезщетение за безработица или размерът му е по-нисък от минималната заплата;
  • Ако сте самоосигуряващ се, но не можете да се трудите поради въведените мерки за борба с епидемията от коронавирус;
  • Мярката не е допустима за майки, които са в майчинство.

Можете да кандидатствате за най-новата социална помощ като подадете всички документи онлайн!

За целта :

  • Имате право да кандидатствате по тази мярка само ако месечният доход на семейство с 1 дете не бива да надвишава 2745 лв., а на семейство с две деца – 3660 лв.
  • Ако сте самоосигуряващи се, трябва да подадете заявление в НАП и да получите регистрирано прекратяване на дейността Ви. Това може да се случи и електронно на адрес: https://inetdec.nra.bg/pikservices.html
  • Поискайте уведомление от детската градина или училището (по имейл или в електронен дневник), общината или РЗИ, че детето Ви минава на обучение от разстояние с решение на директор, на областен или общински щаб или е под карантина.
  • Необходимо е работодателят да Ви издаде служебна бележка, че сте в неплатен отпуск, която да представите заедно със заявлението за помощта.
  • Заявленията за помощта и служебните бележки могат да се подават в дирекциите „Социално подпомагане“, сканирани или снимани на имейл: ao@asp.government.bg, по пощата или чрез системата за сигурно електронно връчване на адрес: https://egov.bg и могат да бъдат изтеглени от тук.
  • Родителите в заетост могат да кандидатстват и по Схемата за детегледачка.

Прочети: Как можем да наемем детегледачи за сметка на държавата?

Заявление-декларациите се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес или онлан и може да бъде изтеглено от тук, а максималният размер на помощта за цял месец за семейство с едно дете е 610 лв., а за семейства с две и повече деца – 915 лв. Средствата ще се калкулират пропорционално на дните, в които родителите са си вкъщи поради ограничителните мерки заради Ковид-19 


Източник: МТСП


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.