Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава председател комисия в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 72313009 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 865  лв (нетна) 1

За година: 10391  лв


5 лв на час

|

39 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 30 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1110 лв (средна брутна заплата)2

691 лв (минимална нетна) - 1404 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
член на мсдицинска комисия, лекар, н0и 1800 лв 8 ч. Стара Загора
председател на медицинска комисия, лекар, нои 2000 лв 8 ч. Стара Загора
сскретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и нспълнолетните 1700 лв 8 ч. Враца
член на мсдицинска комисия, лекар, н0и 2000 лв 8 ч. София-град
член на мсдицинска комисия, лекар, н0и 1800 лв 8 ч. Стара Загора
председател на медицинска комисия, лекар, нои 2000 лв 8 ч. Стара Загора
председател на пункт за технически прегледи 900 лв 8 ч. Пловдив

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПК - подклас