Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава помощник възпитател в яслена група в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 51202003 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 8  лв (нетна) 1

За година: 1  лв


лв на час

|

лв надница

Работно време: часа на ден

Средна възраст: години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1 лв (средна брутна заплата)2

569 лв (минимална нетна) - 1225 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
старши учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1 лв ч. Пазарджик
учител, подготвителна група 1 лв ч. София-град
учител в група за целодневна организация на учебния ден i-iv клас 1 лв ч. София-град
учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1 лв ч. Перник
учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1 лв ч. Перник
учител в група за целодневна организация на учебния ден i-iv клас 1 лв ч. Перник
помощник-фармацевт 1 лв ч. Смолян

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК ПЕРСОНАЛ, ЗАЕТ В СФЕРАТА НА ПЕРСОНАЛНИТЕ УСЛУГИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ПК - подклас