Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава директор информационни системи в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 23596002 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1243  лв (нетна) 1

За година: 14927  лв


7 лв на час

|

57 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 36 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1600 лв (средна брутна заплата)2

858 лв (минимална нетна) - 2388 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
директор, училище 2930 лв 8 ч. София-град
помощник-директор, учебната дейност 1930 лв 8 ч. Плевен
монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства 1400 лв 8 ч. София-град
помощник-директор, учебната дейност 2140 лв 8 ч. София-град
техник, електрически системи 1600 лв 8 ч. София-град
техник, електрически системи 1800 лв 8 ч. София-град
монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства 1450 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ПК МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ

ПК - подклас