Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Технически сътрудник

Код по НКПД: 41102005

Заплата

Колко получава Технически сътрудник? Актуална статистика.


Трудова характеристика:

Същност:

Общите административни служители изпълняват различни канцеларски и административни задачи в съответствие с установените процедури.

Задачи:

Общите административни служители изпълняват следните основни задачи: • записват, обработват, сортират, класифицират и попълват информация; • сортират, приемат и изпращат писма и съобщения; • използват копирни и факс машини; • подготвят отчети и кореспонденция с рутинен характер; • завеждат техническото оборудване на конкретни лица от персонала; • отговарят на телефонни или електронни запитвания и ги препращат до компетентните лица; • проверяват цифри, подготвят фактури и записват подробности по направени транзакции; • възпроизвеждат информация на компютър и извършват корекция на текст.

Примерни длъжности в единичната група:

– Завеждащ, административна служба

– Технически организатор

– Технически сътрудник

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

ЕГ Примерни длъжности в единичната група "Общи административни служители " :


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

К - клас ПК - подклас Г - група ЕГ - единична група