Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Шумен ли е най-добрият град за живеене в 🇧🇬 България за 2021г.?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот за региона.


за последните 12 месеца

Герб на Шумен

Шумен

Средна нетна заплата за областта 772 лв.

С -3% под средната работна заплата за страната

Приравнени към разходите в този регион се усещат като 773 лв. *

* Корекция спрямо нивата на разходите за живот в този регион. Този резултат показва как потребителите усещат размера на своята заплата спрямо разходите в Шумен в сравнение с разходите в останалата част от страната.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Ценови нива* за регион Шумен

* Сравнение на разходите спрямо средното национално ниво за 2021 г.


Цена на имот
64.2%
Наем
114.5%
Режийни разходи
94.8%
Битови разходи
107.6%
Свободно време
114.6%
Легенда:
Високи разходи
Средни разходи
Ниски разходи
 • Цена на имот включва осреднена за всчики квартали на даден областен град за 2 до 3 стайно жилище от 50 до 85 квадратни метра
 • Наем на имот включва същите критерии като "цена на имот".
 • Режийни разходи за жилище от гореспоментатите критерии. Включва: електричество, вода, отопление, такса за общите части, интернет.
 • Битови разходи са цените в локален супермаркет на: храни, препарати и консумативи.
 • Свободно време вкчлючва вечеря в скъп ресторант за двама, обяд в евтино заведение за двама, цена на бира в нощен клуб или бар, цена на чаша кафе, бутилка мин. вода, месечна карта за спортен(фитнес) клуб, цена на кино билет.

Качество на живот ниво* за регион Шумен

* Отнесено към средното национално ниво за 2021 г.


Култура
14 %
Развлечения, свободно време
37 %
Здравеопазване
43 %
Образование
90 %
Транспорт и телекомуникации
10 %
Престъпност
3 %
Екология, качество на въздуха
32 %
Безработица
16 %
Трафик, придвижване
103 %
Легенда:
Лошо
Средно
Добро
 • Критериите за всяка категория от фактора "качеството на живот" се формират сумарно(брой, наличност) с коефициент на тежест рационално число.
 • Култура: наличие на опера (тежест 2), театър(1), музеи и галерии(1), кино(0,5).
 • Развлечения, свободно време: басейни(1), зали за спорт(1), рафтинг/каякинг/др. екстремни спортове(2), ски(3), плаж/море(3), търговски център/мол(1,5), картинг(1).
 • Здравеопазване: болници и лечебни заведения(1).
 • Образование: (При детски градини и училища се взимат места върху глава на населението в региона) Детски градини(1), училища(основно, средно)(1), университет(2).
 • Трафик, придвижване: Изчислява се в минути за прекосяване с автомобил по оживена част на града в пикови часове.
 • Транспорт Включва: гъстота на пътната мрежа(1), гъстота на железопътната мрежа(0,5), дял на пътната настилка в добро състояние (2), относителен дял на автомагистралите и първокласните пътища(2,5), относителен дял на домакинствата с достъп до интернет(3), относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последните 12 месеца(1,5).
 • Престъпност: Национален статистически институт по области върху общ брой престъпления в %.
 • Екология, качество на въздуха: Включва: образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население, дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ, Дял на населението в селища с обществена канализация, Емисии на вредни вещества в атмосферата (тонове/кв.км).
 • Безработица: По данни на Национален статистически институт в %.
Реклами

Разпределение на браншовете

Бранш
Производство
41%
Архитектура, Строителство и Градоустройство
15%
Търговия и продажби
14%
Транспорт, Логистика, Спедиция
8%
Автомобили, Автосервизи, Бензиностанции
7%
Шофьори и куриери
6%
Образование, Курсове, Преводи
4%
Здравеопазване и фармация
2%
Изкуство, Развлечение, Промоции
2%
Счетоводство, Одит, Финанси
2%

Най-добре платените професии

Най-често срещани професии

Реклами
Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons