Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Стара Загора ли е най-добрият град за живеене в 🇧🇬 България за 2024г.?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот за региона.


за последните 12 месеца

Герб на Стара Загора

Стара Загора

Средна нетна заплата за областта 909 лв.

С 15% над средната работна заплата за страната

Приравнени към разходите в този регион се усещат като 912 лв. *

* Корекция спрямо нивата на разходите за живот в този регион. Този резултат показва как потребителите усещат размера на своята заплата спрямо разходите в Стара Загора в сравнение с разходите в останалата част от страната.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Ценови нива* за регион Стара Загора

* Сравнение на разходите спрямо средното национално ниво за 2024 г.


Цена на имот
110.4%
Наем
102%
Режийни разходи
91.7%
Битови разходи
107.6%
Свободно време
114.6%
Легенда:
Високи разходи
Средни разходи
Ниски разходи
 • Цена на имот включва осреднена за всчики квартали на даден областен град за 2 до 3 стайно жилище от 50 до 85 квадратни метра
 • Наем на имот включва същите критерии като "цена на имот".
 • Режийни разходи за жилище от гореспоментатите критерии. Включва: електричество, вода, отопление, такса за общите части, интернет.
 • Битови разходи са цените в локален супермаркет на: храни, препарати и консумативи.
 • Свободно време вкчлючва вечеря в скъп ресторант за двама, обяд в евтино заведение за двама, цена на бира в нощен клуб или бар, цена на чаша кафе, бутилка мин. вода, месечна карта за спортен(фитнес) клуб, цена на кино билет.

Качество на живот ниво* за регион Стара Загора

* Отнесено към средното национално ниво за 2024 г.


Култура
23 %
Развлечения, свободно време
80 %
Здравеопазване
121 %
Образование
57 %
Транспорт и телекомуникации
10 %
Престъпност
6 %
Екология, качество на въздуха
4102 %
Безработица
3 %
Трафик, придвижване
69 %
Легенда:
Лошо
Средно
Добро
 • Критериите за всяка категория от фактора "качеството на живот" се формират сумарно(брой, наличност) с коефициент на тежест рационално число.
 • Култура: наличие на опера (тежест 2), театър(1), музеи и галерии(1), кино(0,5).
 • Развлечения, свободно време: басейни(1), зали за спорт(1), рафтинг/каякинг/др. екстремни спортове(2), ски(3), плаж/море(3), търговски център/мол(1,5), картинг(1).
 • Здравеопазване: болници и лечебни заведения(1).
 • Образование: (При детски градини и училища се взимат места върху глава на населението в региона) Детски градини(1), училища(основно, средно)(1), университет(2).
 • Трафик, придвижване: Изчислява се в минути за прекосяване с автомобил по оживена част на града в пикови часове.
 • Транспорт Включва: гъстота на пътната мрежа(1), гъстота на железопътната мрежа(0,5), дял на пътната настилка в добро състояние (2), относителен дял на автомагистралите и първокласните пътища(2,5), относителен дял на домакинствата с достъп до интернет(3), относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последните 12 месеца(1,5).
 • Престъпност: Национален статистически институт по области върху общ брой престъпления в %.
 • Екология, качество на въздуха: Включва: образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население, дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ, Дял на населението в селища с обществена канализация, Емисии на вредни вещества в атмосферата (тонове/кв.км).
 • Безработица: По данни на Национален статистически институт в %.
Реклами

Разпределение на браншовете

Бранш
Архитектура, Строителство и Градоустройство
20%
Търговия и продажби
19%
Производство
18%
Образование, Курсове, Преводи
7%
Ресторанти, Кетъринг
7%
Почистване, Услуги за домакинството
6%
Здравеопазване и фармация
6%
Транспорт, Логистика, Спедиция
6%
Ремонтни и Монтажни дейности
6%
Шофьори и куриери
5%

Най-добре платените професии

Най-често срещани професии

Реклами
Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons