Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Русе ли е най-добрият град за живеене в 🇧🇬 България за 2023г.?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот за региона.


за последните 12 месеца

Герб на Русе

Русе

Средна нетна заплата за областта 802 лв.

С 1% над средната работна заплата за страната

Приравнени към разходите в този регион се усещат като 712 лв. *

* Корекция спрямо нивата на разходите за живот в този регион. Този резултат показва как потребителите усещат размера на своята заплата спрямо разходите в Русе в сравнение с разходите в останалата част от страната.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Ценови нива* за регион Русе

* Сравнение на разходите спрямо средното национално ниво за 2023 г.


Цена на имот
115.6%
Наем
128.1%
Режийни разходи
103.1%
Битови разходи
99.6%
Свободно време
119.8%
Легенда:
Високи разходи
Средни разходи
Ниски разходи
 • Цена на имот включва осреднена за всчики квартали на даден областен град за 2 до 3 стайно жилище от 50 до 85 квадратни метра
 • Наем на имот включва същите критерии като "цена на имот".
 • Режийни разходи за жилище от гореспоментатите критерии. Включва: електричество, вода, отопление, такса за общите части, интернет.
 • Битови разходи са цените в локален супермаркет на: храни, препарати и консумативи.
 • Свободно време вкчлючва вечеря в скъп ресторант за двама, обяд в евтино заведение за двама, цена на бира в нощен клуб или бар, цена на чаша кафе, бутилка мин. вода, месечна карта за спортен(фитнес) клуб, цена на кино билет.

Качество на живот ниво* за регион Русе

* Отнесено към средното национално ниво за 2023 г.


Култура
16 %
Развлечения, свободно време
86 %
Здравеопазване
78 %
Образование
44 %
Транспорт и телекомуникации
10 %
Престъпност
3 %
Екология, качество на въздуха
190 %
Безработица
6 %
Трафик, придвижване
83 %
Легенда:
Лошо
Средно
Добро
 • Критериите за всяка категория от фактора "качеството на живот" се формират сумарно(брой, наличност) с коефициент на тежест рационално число.
 • Култура: наличие на опера (тежест 2), театър(1), музеи и галерии(1), кино(0,5).
 • Развлечения, свободно време: басейни(1), зали за спорт(1), рафтинг/каякинг/др. екстремни спортове(2), ски(3), плаж/море(3), търговски център/мол(1,5), картинг(1).
 • Здравеопазване: болници и лечебни заведения(1).
 • Образование: (При детски градини и училища се взимат места върху глава на населението в региона) Детски градини(1), училища(основно, средно)(1), университет(2).
 • Трафик, придвижване: Изчислява се в минути за прекосяване с автомобил по оживена част на града в пикови часове.
 • Транспорт Включва: гъстота на пътната мрежа(1), гъстота на железопътната мрежа(0,5), дял на пътната настилка в добро състояние (2), относителен дял на автомагистралите и първокласните пътища(2,5), относителен дял на домакинствата с достъп до интернет(3), относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последните 12 месеца(1,5).
 • Престъпност: Национален статистически институт по области върху общ брой престъпления в %.
 • Екология, качество на въздуха: Включва: образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население, дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ, Дял на населението в селища с обществена канализация, Емисии на вредни вещества в атмосферата (тонове/кв.км).
 • Безработица: По данни на Национален статистически институт в %.
Реклами

Разпределение на браншовете

Бранш
Производство
47%
Ресторанти, Кетъринг
8%
Образование, Курсове, Преводи
7%
Архитектура, Строителство и Градоустройство
6%
Почистване, Услуги за домакинството
6%
Търговия и продажби
6%
Институции, Държавна администрация
6%
Транспорт, Логистика, Спедиция
6%
Ремонтни и Монтажни дейности
5%
Физически/Ръчен труд
3%

Най-добре платените професии

Най-често срещани професии

Професия популярност Заплата (нето)
1 машинен оператор, производство на мебели 17 % 1310 лв
2 младши експерт 15 % 1200 лв
3 склададжия 13 % 1260 лв
4 машинен оператор, кроене 13 % 1090 лв
5 електромеханик 11 % 1660 лв
6 готвач 11 % 1090 лв
7 мияч, съдове (ръчно) 11 % 730 лв
8 заварчик 11 % 1640 лв
Реклами
Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons