Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Велико Търново ли е най-добрият град за живеене в 🇧🇬 България за 2021г.?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот за региона.


за последните 12 месеца

Герб на Велико Търново

Велико Търново

Средна нетна заплата за областта 760 лв.

С -4% под средната работна заплата за страната

Приравнени към разходите в този регион се усещат като 699 лв. *

* Корекция спрямо нивата на разходите за живот в този регион. Този резултат показва как потребителите усещат размера на своята заплата спрямо разходите в Велико Търново в сравнение с разходите в останалата част от страната.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Ценови нива* за регион Велико Търново

* Сравнение на разходите спрямо средното национално ниво за 2021 г.


Цена на имот
99%
Наем
116.6%
Режийни разходи
77.4%
Битови разходи
102.6%
Свободно време
92.8%
Легенда:
Високи разходи
Средни разходи
Ниски разходи
 • Цена на имот включва осреднена за всчики квартали на даден областен град за 2 до 3 стайно жилище от 50 до 85 квадратни метра
 • Наем на имот включва същите критерии като "цена на имот".
 • Режийни разходи за жилище от гореспоментатите критерии. Включва: електричество, вода, отопление, такса за общите части, интернет.
 • Битови разходи са цените в локален супермаркет на: храни, препарати и консумативи.
 • Свободно време вкчлючва вечеря в скъп ресторант за двама, обяд в евтино заведение за двама, цена на бира в нощен клуб или бар, цена на чаша кафе, бутилка мин. вода, месечна карта за спортен(фитнес) клуб, цена на кино билет.

Качество на живот ниво* за регион Велико Търново

* Отнесено към средното национално ниво за 2021 г.


Култура
25 %
Развлечения, свободно време
60 %
Здравеопазване
112 %
Образование
63 %
Транспорт и телекомуникации
6 %
Престъпност
4 %
Екология, качество на въздуха
28 %
Безработица
5 %
Трафик, придвижване
138 %
Легенда:
Лошо
Средно
Добро
 • Критериите за всяка категория от фактора "качеството на живот" се формират сумарно(брой, наличност) с коефициент на тежест рационално число.
 • Култура: наличие на опера (тежест 2), театър(1), музеи и галерии(1), кино(0,5).
 • Развлечения, свободно време: басейни(1), зали за спорт(1), рафтинг/каякинг/др. екстремни спортове(2), ски(3), плаж/море(3), търговски център/мол(1,5), картинг(1).
 • Здравеопазване: болници и лечебни заведения(1).
 • Образование: (При детски градини и училища се взимат места върху глава на населението в региона) Детски градини(1), училища(основно, средно)(1), университет(2).
 • Трафик, придвижване: Изчислява се в минути за прекосяване с автомобил по оживена част на града в пикови часове.
 • Транспорт Включва: гъстота на пътната мрежа(1), гъстота на железопътната мрежа(0,5), дял на пътната настилка в добро състояние (2), относителен дял на автомагистралите и първокласните пътища(2,5), относителен дял на домакинствата с достъп до интернет(3), относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последните 12 месеца(1,5).
 • Престъпност: Национален статистически институт по области върху общ брой престъпления в %.
 • Екология, качество на въздуха: Включва: образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население, дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ, Дял на населението в селища с обществена канализация, Емисии на вредни вещества в атмосферата (тонове/кв.км).
 • Безработица: По данни на Национален статистически институт в %.
Реклами

Разпределение на браншовете

Бранш
Производство
36%
Архитектура, Строителство и Градоустройство
18%
Търговия и продажби
11%
Шофьори и куриери
9%
Образование, Курсове, Преводи
7%
Ресторанти, Кетъринг
6%
Почистване, Услуги за домакинството
5%
Изкуство, Развлечение, Промоции
3%
Здравеопазване и фармация
3%
Хотели
3%

Най-добре платените професии

Най-често срещани професии

Професия популярност Заплата (нето)
1 общ работник 26 % 590 лв
2 машинист, пътно-строителни машини 13 % 680 лв
3 готвач 11 % 650 лв
4 водач, мотокар 11 % 660 лв
5 обслужващ, магазин 10 % 750 лв
6 чистач/ хигиенист 10 % 510 лв
7 шофьор, автобус 10 % 580 лв
8 машинен оператор, шиене 9 % 480 лв
Реклами
Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons