Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Бургас ли е най-добрият град за живеене в 🇧🇬 България за 2024г.?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот за региона.


за последните 12 месеца

Герб на Бургас

Бургас

Средна нетна заплата за областта 787 лв.

С -1% под средната работна заплата за страната

Приравнени към разходите в този регион се усещат като 660 лв. *

* Корекция спрямо нивата на разходите за живот в този регион. Този резултат показва как потребителите усещат размера на своята заплата спрямо разходите в Бургас в сравнение с разходите в останалата част от страната.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си

Ценови нива* за регион Бургас

* Сравнение на разходите спрямо средното национално ниво за 2024 г.


Цена на имот
155%
Наем
113.4%
Режийни разходи
121.9%
Битови разходи
112.7%
Свободно време
121.9%
Легенда:
Високи разходи
Средни разходи
Ниски разходи
 • Цена на имот включва осреднена за всчики квартали на даден областен град за 2 до 3 стайно жилище от 50 до 85 квадратни метра
 • Наем на имот включва същите критерии като "цена на имот".
 • Режийни разходи за жилище от гореспоментатите критерии. Включва: електричество, вода, отопление, такса за общите части, интернет.
 • Битови разходи са цените в локален супермаркет на: храни, препарати и консумативи.
 • Свободно време вкчлючва вечеря в скъп ресторант за двама, обяд в евтино заведение за двама, цена на бира в нощен клуб или бар, цена на чаша кафе, бутилка мин. вода, месечна карта за спортен(фитнес) клуб, цена на кино билет.

Качество на живот ниво* за регион Бургас

* Отнесено към средното национално ниво за 2024 г.


Култура
30 %
Развлечения, свободно време
123 %
Здравеопазване
172 %
Образование
56 %
Транспорт и телекомуникации
6 %
Престъпност
7 %
Екология, качество на въздуха
83 %
Безработица
9 %
Трафик, придвижване
138 %
Легенда:
Лошо
Средно
Добро
 • Критериите за всяка категория от фактора "качеството на живот" се формират сумарно(брой, наличност) с коефициент на тежест рационално число.
 • Култура: наличие на опера (тежест 2), театър(1), музеи и галерии(1), кино(0,5).
 • Развлечения, свободно време: басейни(1), зали за спорт(1), рафтинг/каякинг/др. екстремни спортове(2), ски(3), плаж/море(3), търговски център/мол(1,5), картинг(1).
 • Здравеопазване: болници и лечебни заведения(1).
 • Образование: (При детски градини и училища се взимат места върху глава на населението в региона) Детски градини(1), училища(основно, средно)(1), университет(2).
 • Трафик, придвижване: Изчислява се в минути за прекосяване с автомобил по оживена част на града в пикови часове.
 • Транспорт Включва: гъстота на пътната мрежа(1), гъстота на железопътната мрежа(0,5), дял на пътната настилка в добро състояние (2), относителен дял на автомагистралите и първокласните пътища(2,5), относителен дял на домакинствата с достъп до интернет(3), относителен дял на лицата на възраст между 16 и 74 години, използвали интернет през последните 12 месеца(1,5).
 • Престъпност: Национален статистически институт по области върху общ брой престъпления в %.
 • Екология, качество на въздуха: Включва: образувани битови отпадъци на човек от обслужваното население, дял на населението в селища с общ. канализация, свързано с ПСОВ, Дял на населението в селища с обществена канализация, Емисии на вредни вещества в атмосферата (тонове/кв.км).
 • Безработица: По данни на Национален статистически институт в %.
Реклами

Разпределение на браншовете

Бранш
Почистване, Услуги за домакинството
22%
Търговия и продажби
17%
Хотели
16%
Ресторанти, Кетъринг
12%
Производство
9%
Архитектура, Строителство и Градоустройство
7%
Здравеопазване и фармация
6%
Изкуство, Развлечение, Промоции
5%
Ремонтни и Монтажни дейности
3%
Физически/Ръчен труд
2%

Най-добре платените професии

Най-често срещани професии

Професия популярност Заплата (нето)
1 камериер/камериерка 23 % 990 лв
2 готвач 15 % 1370 лв
3 сервитьор 13 % 1030 лв
4 помощник-готвач 11 % 1130 лв
5 камериер/камериерка, хотел 11 % 910 лв
6 продавач-консултант 10 % 1120 лв
7 барман 9 % 1080 лв
8 чистач/ хигиенист 9 % 910 лв
Реклами
Icons made by: Freepik, surang, Flat Icons