Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

работно място

Права на работника при наемане на работа


трудова книжка
Когато получим оферта за работа не допускаме, че работодателят ни може и да постъпи некоректно с нас. Разбираме го в последствие и често вече е късно за реакция. Затова всеки нает трябва да е наясно не само със задълженията свързани с работата му, но и с правата на работещите. Ето и някой съвети при постъпване на работа. 

Когато започваш нова работа трябва:
  • Да си подписал трудов договор и работодателят ти да ти е дал копие от уведомление за регистрацията му в НАП. Можеш да работиш до 3 дни без договор, но ако след това такъв не ти бъде предоставен, то е редно да сигнализираш Инспекцията по труда.
  • Да провериш в НАП с ПИК дали трудовият ти договор е регистриран (виж как тук). Ако не е, работодателят може да не внася данъци и осигуровки и така да загубиш осигурителни права. Също така, ако забележиш несъответствие между данните в трудовият ти договор и информацията, която работодателят ти е поднесал на НАП и НОИ (работен ден, възнаграждение), можеш да сигнализираш отново Инспекцията по труда, а също и да подадеш сигнал в НАП. Честа практика, особено при сезонната/временната заетост, е да се правят устни договорки за по-високо заплащане ако работникът е регистиран за работа на половин работен ден и/или на минимално възнаграждение. Така, освен, че ставаш част от сивия сектор, то търпиш и много лични загуби и права. Ще напишем самостоятелна публикация по този въпрос.  
  • Да предоставиш трудовата си книжка за вписване на данни до три работни дни, след което тя да ти бъде върната. Същото важи при прекратяване на договора. Много работодатели, които наемат персонал за сезонна работа си спестяват първоначалното вписване в трудовата книжка и го правят при оформянето на документие при прекратяване на договора. За твое лично успокоение препоръчваме да настояваш това да се случи още в самото начало. И в трудовата книжка можеш да видиш длъжността, на която си регистриран като работещ в компанията - аналогично на информацията за актуални трудови договори в системата на НАП, колко часа е работнят ти ден и основното трудово възнаграждение, за което си нает.
  • Да знаеш, че докато си в изпитателен срок работодателят може да прекрати договора по всяко време без да дължи обезщетение, освен за неизползван отпуск. Ако решението за прекратяване е твое, трябва да подадеш предизвестие за напускане. При такова положение, повечето работодатели приемат, че мотивацията на работника е ниска, а рискът за създаване на проблеми на работното място е висок и предлагат освобождаването да стане възможно най-скоро, като предизвестието за напускане се подава със задна дата. Работодателят няма право да те принуди да напуснеш преди изтеклият срок на предизвестие ако ти не си съгласен с това.  
  • В България максималният изпитателен срок е до 6 месеца. Работодателят може да реши този срок да е по-къс или изобщо да няма такъв. Независимо какъв е срока, то задължително неговата продължителност трябва да фигурира в трудовият ти договор.
  • Срокът за предизвестие за напускане е 1 месец за постоянен трудов договор и 3 месеца за срочен, освен ако в трудовия договор не е уговорено друго.
  • Трябва да знаеш,  че след напускане работодателят не може да бъде задължен да изплати уговорени устно възнаграждения. Ако си в ситуация, при която работодателят ти все още има задължения към теб, но не е спазил сроковете за изплащането им, препоръчваме да не подписваш документите за напускане и да се свържеш с Инспекцията по труда, които ще направят проверка на казуса.
Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" е институцията, която осъществява цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности в страната. Жалби и сигнали за нарушение на трудовото законодателство могат да се подават и онлайн.


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още полезна информация:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.