Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

работно място

Може ли работодателят да прекрати едностранно ползването на платения отпуск?


writing
Съгласно българското законодателство размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни, а някои категории работници и служители в зависимост от особения характер на работата си имат право на удължен платен годишен отпуск, чийто размер определя работодателя.

Съществуват ли варианти, докато си в платен отпуск работодателят ти да го прекрати едностранно или да бъдеш уволнен?

Практиката работодателят едностранно да прекратява платен годишен отпуск, който вече е разрешил, е незаконосъобразна. И все пак, в чл. 175, ал. 1 и ал.2 и чл. 155, ал. 4 и ал.5 от кодекса на труда, законът предвижда две възможности за прекъсване ползването на платения годишен отпуск.

Първата е, когато по време на ползването на платения годишен отпуск бъде разрешен друг вид отпуск без значение дали е платен или не. Например, ако си в платен отпуск, но ти се наложи да излезеш в болничен или отпуск за гледане на дете преди изтичането на платеният ти отпуск. Съгласно закона, когато през време на ползването на платения годишен отпуск на работещия бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя.

Прекъсването на платеният отпуск може да се извърши и по искане на работещия като в този случай остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя. В закона не е предвидена специална законова форма за това искане. В практиката това обикновено се прави с устно искане за прекъсване ползването на платения годишен отпуск, при представянето на болничен лист или друг документ, от който е видно, че е разрешен друг вид отпуск, различен от платения.

Платеният отпуск на работещия може да бъде прекъсван по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. За целта служителят или работодателят, следва да връчи писмено предложение на другата страна за прекъсване на платения отпуск. Уведомената страна съответно следва да изрази (ако желае) писменото си съгласие отпускът да бъде прекъснат от съответната дата и ползван допълнително.

Извън посочените случаи работодателят няма право да прекъсва едностранно (например със заповед) ползването на платен годишен отпуск, при положение че вече го е разрешил за определения период от време, освен ако работникът или служителят не даде изричното си писмено съгласие за това. Същото важи в обратната ситуация - без писменото съгласие на работодателя, работникът не може едностранно да прекрати ползването на годишната си почивка, освен в случаите по чл. 175, ал. 1 Кодекса на труда.

Източник:КТ


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още полезна информация:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.