Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Възможно ли е да си в болничен и да работиш по друг договор?


home office

Представи си ситуация, при която си на трудов договор и си в невъзможност да работиш от офиса. По някаква причина се налага да излезеш за няколко дни в болничен – било то счупен крайник, проблемна бременност, стомашен дискомфорт, дерматити или друго. Tочно в този момент пред теб изниква възможност за допълнителен доход, който не би искал да изтървеш – задача по страничен проект/друг работодател, обвързана също с договор или пък вече работиш по такъв на граждански договор или като фрийлансър. И тук най-често възникват следните въпроси:  

  • Имам ли право да работя докато съм в болничен?
  • НОИ ще спре ли обезщетението ми за временна нетрудоспособност ако по същото време получа пари за извършен труд?

За да отговорим на тези въпроси, първо трябва да изясним няколко фундаментални такива.

      1. Кой има право на болничен?

Паричното обезщетение за временна неработоспособност, известен също като болничен, ти дава право на компенсация за изгубения доход от заплата, когато ти се наложи да ползваш отпуск по болест. За целта първо трябва да си бил осигурен за общо заболяване и майчинство за поне 6 месеца като осигурителният стаж може да е прекъснат или непрекъснат, както и да е при различни работодатели. Изключение от задължението за 6-месечно осигуряване има само ако си под 18 години. Важно е да отбележим, че ако си работил и си бил осигуряван в друга държава извън ЕС, с която България има сключен международен договор, осигурителният ти стаж също се зачита. 

Осигуряването за този риск е задължително, ако си нает по трудов договор. Правото ти на обезщетение не зависи от това дали вноските ти са платени или само дължими (декларирани от работодателя), без да са внесени реално. За да получиш това обезщетение трябва да имаш болничен лист, който се издава от личния ти лекар или лекарска консултативна комисия (ЛКК).

Ако си самоосигуряващо се лице, за да имаш право на болничен, първо трябва да си избрал да се осигуряваш за общо заболяване и майчинство и да си платил осигуровките си.

      2. Как се изплаща болничният?

Първите 3 работни дни от болничния се покриват от работодателя в размер на 70% от дневното брутно възнаграждение за месеца, по време на който  е настъпила неработоспособността. За следващите дни, дневното парично обезщетение за временна неработоспособност е 80% или 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са изплащани осигурителни вноски през последните 18 месеца преди настъпване на неработоспособността. 

Пример: Ако лекарят ти е изписал 5 дни домашно лечение, а брутната ти заплата е 1000 лева на месец, дневната ти заплата за месец при 21 работни дни е 47,6 лева. Първите 3 работни дни болнични ще бъдат изплатени от работодателя и ще са в размер на 33,3 лева на ден или общо за трите дни това са 99,9 лева. За следващите 2 работни дни обезщетението се поема от НОИ, който трябва да ти изплати 76,2 лева.

*Дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване не може да надвишава среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението. Плащането на обезщетението се извършва само по банков път.

Ако съм в болничен мога ли да подпиша друг договор и да работя?

Да, но само ако е граждански договор. Доходите от положен труд без трудово правоотношение (граждански договор) не са с характер на трудово възнаграждение, тъй като върху тях се внасят осигурителни вноски само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт (фонд “Пенсии”) и не се дължат вноски за общо заболяване и майчинство.

Това означава, че няма пречка да упражняваш дейност по граждански договор докато си в болничен, независимо от какво естество е той - бременност, счупвания, кожни проблеми или друго.

След предаване на свършената работа, не забравяй да поискаш бележка за изплатени доходи, които да декларираш в данъчната си декларация.

Източник: КСО, НОИ


Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.