Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

Увеличение на минималната работна заплата през 2020 г.


купчина монети символ на минималната заплата

С постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната (обн., ДВ, бр. 101 от 27.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.), Министерският Съвет постанови, че до приемането на Националния план за действие по заетостта за 2020 г. субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна заплата по насърчителната мярка по чл. 55в от Закона за насърчаване на заетостта и по програми за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2020 г. в размер 610 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 3,66 лв. часова работна заплата.

Което означава, че от 1 януари 2020г. минималната работна заплата за страната се повишава с 50 лв, което представлява 8,9%. Иначе казано, минималното брутно възнаграждение от 560 лв. през 2019 г. нараства на 610 лв. през 2020 г.


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.