Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

Стартира единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ


registry agency website pic
 
От 27.07.2020 г. стартира нов електронен портал, който ще улесни достъпа до Търговския и Имотния регистри.

Единният портал обединява сайтовете на Имотния регистър (ИР), Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел в обща платформа на адрес: portal.registryagency.bg. В новата платформа потребителите ще могат да използват всички онлайн услуги на институциите като по този начин се избягват личните посещения и ступване на хора в офисите на агенциите, като единствено имотният регистър ще изисква подаване и получаване на гише.

Изграждането на новата платформа цели модернизиране на системите, повишаване на качеството, осъвременяване на приложния софтуер и достигане до високи нива на сигурност и защита. Новият портал вече работи частично от 9-ти юни, а на 27.07.2020 се очаква той да заработи с пълен капацитет, а сега действащите – brra.bg и icadastre.bg ще бъдат деактивирани.

Към момента потребителите имат възможност само да правят справки като регистрират свой потребителски профил и се идентифицират чрез електронен подпис, сертификат, издаден от Агенция по вписванията или с ПИК от НАП, който вече можете да заявите по телефона или онлайн.

До 27 юли в модернизирания портал portal.registryagency.bg  ще могат да се извършват следните дейности:

- да се регистрира потребителски профил и към него да се присъедини средство за идентификация, да се направи тестово подписване. Първоначалната идентификация гарантира повишено ниво на сигурност, проследимост на действията и защита на личните данни съгласно европейската регламентация.
да се извършват свободно справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси.
 - да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, след успешна регистрация на потребителски профил с присъединено средство за идентификация. Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се ползват в новия портал. За достъп до функционалностите му, сертификатите трябва да бъдат с дата на издаване след 23.04.2020 г.
- да се извършват нови за Имотния регистър безплатни справки - „Проверка на статус на заявление“ и „Проверка на местонахождение на служба по вписванията“. Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността „Калкулатор за изчисляване на държавни такси“. Тази услуга прозволява на заявителя на услуга предварително да разбере каква сума ще заплатят при определена сделка. Отпада задължението след сделка да декларираме покупката или продажбата на имот в общините. Това ще се прави автоматично от Агенцията, която ще подава информацията до съответната община.

До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници  – brra.bg и icadastre.bg. След 27 юли двете страници ще бъдат деактивирани и потребителите ще следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през portal.registryagency.bg/

Съгласно тарифата за държавните такси събирани от Агенцията по Вписвания, за използване на услугите се дължи такса, с изключение на държавните институции, които имат право на безплатен достъп. След 27 юли, заплащането на таксите за услугите чрез отдалечен достъп в ИР ще се извършава единствено по електронен път. Наличните средства по сметка на потребител в icadastre.bg ще бъдат прехвърлени автоматично след 27 юли, ако потребителят е заявил в профила си в новия портал желание за обединяване на профил. 

Модернизираният портал ще осигури възможност за работа на потребителите с по-широк кръг устройства, включително мобилни и операционни системи. Порталът няма да бъде достъпен от устройства със стари, неподдържани от производителите операционни системи и браузъри. Единният портал ще работи с актуална версия на операционната система за компютри и смарт устройства (напр. над Windows 8 или MacOS 10 и др.). Интернет браузърите, като Microsoft Edge, Chrome, Mozilla Firefox или Safari следва да бъдат актуална версия.

Източник: Търговски Регистър


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.