Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

Средният осигурителен доход за страната за ноември 2019 г. е 1015,82 лева


Националния осигурителен институт съобщи, че размерът на средния осигурителен доход в България за месец ноември 2019 г. е 1015,82 лв.

Показателят плавно нараства от началото на годината, когато за януари месец неговата стойност бе 951,57 лв. Тенденцията на плавно увеличение се запази през цялата година като през октомври средния осигурителен доход достигна 1002,75 лв.

Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.12.2018 г. до 30.11.2019 г. е 977,60 лв., което е с 0,83 % увеличение спрямо средният осигурителен доход за страната за периода от 1.11.2018 г. до 31.10. 2019 г. (969,47 лв.)

Защо тази информация е важна?

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец декември 2019 г., съгласно чл.70, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

Източник: https://www.nssi.bg/


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.