Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

Преустановяват се консултациите в приемните на НОИ. Заявления, жалби и други документи да се подават онлайн!


Поради епидемиологичната обстановка в страната Националният осигурителен институт препоръчва на всички лица да избягват посещения на офисите на място, освен при изключителна неотложност. За контакт с института се препоръчва използването на е-услугите, Контактния център (0 700 14 802), писма или ел. поща. 

Припомняме, че НОИ разполага с над 70 електронни услуги, част от които могат да бъдат достъпени свободно, а останалите с ПИК (персонален идентификационен код) на НОИ. 
В случай че си останал без работа или си в отпуск по болест или по майчинство, чрез своя ПИК можеш дистанционно да следиш дали полагащото ти се обезщетение е отпуснато и изплатено. Освен това имаш възможност да проследиш постъпилите данни за издадени болнични листове и кои документи за тяхното изплащане са вече налични в НОИ. С ПИК можеш да подадеш заявление по електронен път за извършване на редица административни услуги, да се зададе актуален въпрос или да се подаде сигнал или жалба, изискващи достъп до лични данни, чрез контактните форми.

На телефон 0700 14 802 или +359 2 902 0506 на цената на един градски разговор или според тарифния план на мобилния оператор, се извършват консултации по технически въпроси при използване на електронни услуги, предоставяни на осигурители, самоосигуряващи се и осигурени лица, сред които:
- справки за наличие или липса на информация в Регистъра на осигурените лица за натрупани осигурителни права;
- справки за отпускане и изплащане на краткосрочни и дългосрочни обезщетения;
- издаване на ПИК и ИКО;
- регистрация за получаване на информация за изплатени обезщетения чрез SMS или E-Mail;
- програмни продукти и електронни услуги на НОИ за Електронния регистър на болничните листове и решенията на обжалването им;
- интегрирана система за електронен обмен на документи и данни с НОИ за изплащане на парични обезщетения от ДОО;

По електронен път можеш да използваш също и следните услуги:
- Справка за статус на социално осигуряване след 1997г;
- Справка за осигурителен стаж и доход при пенсиониране;
- Изчисляване на прогнозна пенсия;
- Изчисляване на прогнозно парично обезщетение при бременност и раждане;
- Справка за подадени декларации за социално осигуряване за осигурено лице за периоди след 2004г.;
- Справка по ЕГН за изплатени чрез НОИ парични обезщетения и помощи от ДОО;
- Справка за постъпили данни от издадени болнични листове и решенията по обжалването им;
- Справка за регистрирани заявления за отпускане на паричнии обезщетения за безработица;
- Справка за изплатени парични обезщетения за безработица и други.

"Заявления, жалби и други документи във връзка с парични обезщетения, помощи, пенсии, гарантирани вземания и издаване на документи от Осигурителния архив на НОИ ще се подават по електронен път, по реда на Закона за електронното управление, с квалифициран електронен подпис или с персонален идентификационен код (ПИК) или чрез лицензиран пощенски оператор.
Лицата, които по уважителни причини не са могли да подадат съответните документи по този ред, ще могат да ги подадат в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като тези документи ще се считат за подадени в срок, тоест подадени в първия ден от срока на извънредното положение."

Източник: НОИ

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.