Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

През 2021 г. минималната работна заплата става 650 лв.


tower of coins
От 1 януари 2021 г. размерът на минималната месечна работна заплата за страната стана 650 лв. - с 40 лв. повече спрямо 2020 г., което в нетно изражение е 504.39 лвСъответно се повишава и минималното заплащане на час, което за 2021 г. вече е 3,92 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.  В нетно изражение, промяната се изразява в месечно увеличение с 31,04 лв. на месечното ни възнаграждение.

Минималният месечен размер на осигурителният доход за самоосигуряващите се също става 650 лева, а този за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители остава 420 лева. Максималният осигурителен доход се запазва на 3000 лева.

Минималното дневно обезщетение за безработица през 2021 г. е 12 лева, а максималното 74,29 лева. Допустимият извънреден труд е увеличен до 300 часа годишно.

С увеличението на МРЗ (минимална работна заплата) неизменно се увеличава и размерът на месечните здравно-осигурителни вноски, както за работещия, така и за работодателя. Това означава, че ако до сега сте били на минимална заплата от 610 лв. за 2021г. при 8 часов трудов договор в 5 дневна работна седмица, вие сте плащали по 136,65 лева, а през 2021г. ще трябва да плащате 145,61 лв., което е с 8,99лева повече.

Източник: МС

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.