Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

Нови изисквания за мярка 60/40 от юли 2020. Кой може да кандидатства?


pie chart 60/40
Работодатели от всички сектори на икономиката със спад в приходите от 20% ще могат да кандидатстват по мярка 60/40 от 1 юли до 30 септември 2020 г. 

В момента компенсации се изплащат само на работодатели, които са били принудени да спрат изцяло или частично дейността си поради ограничителни мерки, въведени със заповед на държавен орган, и такива от ограничен списък с икономически дейности, които са спрели работа изцяло или частично или са установили непълно работно време и могат да докажат 20% намаление на приходите спрямо предходен период.

Размерът на компенсациите е 60% от осигурителния доход за януари 2020 г. и от дължимите осигурителни вноски за сметка на работодателя на всеки работник или служител, който се запазва на работа. Компенсациите се изплащат за целия период или за част от периода от 13 март до 30 юли, но за не повече от три месеца. Срещу това работодателите се задължават да изплащат на работниците брутната им заплата.

В края на месец май Министерският съвет реши кандидатстването за държавната помощ да се удължи до 30 юни, а плащанията - до края на юли, като предприятията могат да получат средства за до три месеца. 
От юли до края на септември 2020 г. са предвидени нови изисквания за кандидатстване по мярката 60/40. Промяната предвижда разширяване на обхвата на групата лица, които могат да се възползват от финансовата помощ. Възможности ще се дават не само за субсидия, но и работодателите ще могат да кандидатстват за безработни хора, които наемат на работа. Размера на компенсациите и механизма за определянето им не се променят, освен за работещите в транспорта.

Какви са промените:
  • Мярката става отворена за всички работодатели без ограничение на сектора, които могат да докажат 20% спад на приходите заради настоящата икономическа кризата. 
  • Отпада условието, според което за изплащане на тази помощ трябва да има издадена заповед на работодателя за спиране на работата или въвеждане на непълно работно време.
  • С тази помощ работодателят ще може да финансира заплатите на новоназначени хора, които е бил принуден да уволни в периода на кризата. Това са същите онези работници, които са били освободени заради кризата.
  • Ще могат да кандидатстват и работодатели, които вече са получавали компенсации по първоначалния вариант на схемата 60/40 (до 30 юни 2020 г.).
  • Предвижда се допълнителна подкрепа чрез мярка 80/20 за засегнатите компании в сектор "Автобусен транспорт". Както вече съобщихме, превозвачите ще могат да кандидатстват и за допълнителната подкрепа от 290 лв. на служител от  1 до 15 юли. Финансовата помощ ще може да се получава до шест месеца, а повече подробности можете да прочетете тук.
Мярката 60/40 беше предприета за подкрепа на заетостта с цел спешно подпомагане за най-застрашените сектори в следствие на настъпилата епидемиологична обстановка и в резултат на въведеното извънредно положение, когато редица компании бяха принудени да въведат непълно работно време или престой и съответно понесоха минимум 20% спад в приходите.

Източник: МТСП

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.