Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

Кои са новостите при подаването на годишната данъчна декларация през 2020 г.?


снимка на годишна данъчна декларация за физически лица

Всички физически лица, които са продобили доходи през 2019г., могат да подадат своята годишна данъчна декларация (ГДД) чл. 50 от 10.01 до 30.04.2020 г.  Всеки, който подаде и плати данъка до 31 март ползва 5% отстъпка от размера му. От тази година самоосигуряващите се лица ще подават данъчни декларации единствено по електронен път.

Имайте предвид, че максималният размер на отстъпката не може да е повече от 500 лв., и че лице, което има неплатени данъци, осигуровки, глоби или други задължения към бюджета не може да се ползва с 5 процентната отстъпка дори и да е подало ГДД до 31 март.

Добрата новина е, че от тази година НАП ще предлага предварително попълнени декларации на гражданите. Формулярите ще са достъпки в началото на март с ПИК или електронен подпис. В попълнените декларации ще фигурират данни за трудовите доходи, удържаните данъци и осигуровки, сумите по граждански договори, но не и доходите от наем, например. Което означава, че ако имаш доход от наем, то ще трябва допълнително да го добавиш към ГДД. Същото важи и в случаите, когато искаш да ползваш данъчни облекчения (например за дарения, за деца, за кредит и т. н.). Разбира се ако установиш, че цялата попълнена информация от НАП е коректна и нямаш забележки към нея, то може само да потвърдиш декларацията електронно, с което се приема, че тя е подадена.

Друга добра новина е, че отпада задължението да се събират и прилагат служебни бележки за доходите и удържани данъци и осигуровки. Например, до 2019 година всеки работодател, с който си имал сключен граждански договор, беше длъжен да ти издаде и предостави служебни бележки и справка за изплатените от него към теб доходи. Е, тази информация ще се подава чрез работодателя или платеца на доход. Срокът за подаване на новите справки за изплатените от фирмите доходи е 28 февруари и ще става единствено по електронен път.

От тази година отпада и прилагането към годишната данъчна декларация на копията на ТЕЛК-решенията за ползване на данъчно облекчение от хора с увреждания, както и копия на документите за купен стаж за времето на следване във висше учебно заведение.


Източник: НАП


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.