Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

Кои бизнеси ще получат финансова компенсация заради COVID-19?


Фирмите, засегнати от извънредното положение и планиращи да съкращават персонал, ще могат да получат финансова компенсация от държавата в опит да се запази работната ръка. Това решиха депутатите при гласуването на Закона за извънредното положение. Право на компенсация обаче ще получат само онези компании, които са преустановили дейността си, но не са уволнили работниците си, в следствие на нареждане от държавен орган.


Припомняме, кои бизнеси трябваше да преустановят дейност:

- Търговци на дребно в молове, но без търговците на хранителни стоки, напитки и цигари
- Различни видове пътнически транспорт
- Хотели и други подобни места за настаняване
- Туристическо и друго краткосрочно настаняване
- Ресторанти и заведения за бързо обслужване
- Питейни заведения
- Прожектиране на филми
- Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности свързани с пътувания и резервации
- Артистична и творческа дейност
- Други дейности в областта на културата
- Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
- Поддържане на добро физическо състояние.


За компенсации от НОИ могат да кандидатстват всички работодатели (местни физически или юридически лица, както и чуждестранни фирми с дейност в България) от сектори, за които е наложена забрана или ограничаване на дейността в следствие на корона вируса и които не са освобождавали персонал (повече от половината) в януари месец 2020 г. Всички работодатели, които отговарят на предварително зададените критерии в постановлението на Министерския съвет за условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение, ще имат право на обезщетение в размер на 60% от размера на осигурителния доход на работниците си за месец януари 2020 г.


Условията за получаване на компенсации са:

- Със заповедта за преустановяване на дейността е спряна работата на минимум половината от списъчния състав на персонала

- Нямат задължения към държавата или към общината за данъци и задължителни осигурителни вноски, както и лихви по тях

- Не са обявени в несъстоятелност или не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация

- В периода на изплащане на компенсациите не получават финансиране от държавния бюджет, ЕСФ или други публични средства за заетостта същите работници и служители, чиято дейност е спряна

- Запазват на работа хората, за които са получили компенсация, за не по-малко от 3 месеца след приключване на изплащането им

- За периода, за който получават компенсации, не уволняват работници и служители поради: закриване на предприятието или на част от него, съкращаване на щата, намаляване обема на работа и спиране на работа за повече от 15 дни

- През последните шест месеца нямат установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на трудовото договаряне, задължението за уведомяване на НОИ, поддържането на ведомостите за заплати, изплащането на възнаграждения и обезщетения по Кодекса на труда и др. (чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност).


Мярката важи в рамките на действието на Закона за извънредното положение, но за не повече от 3 месеца. А средствата ще се изплащат от фонд “Безработица”.

Работодателят обаче ще трябва да покрие остатъка до 100% от месечното възнаграждение. Ако не успее да го направи, ще трябва да върне финансовата помощ обратно на държавата.

 

Източник: МС, КСО


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.