Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на: | Последно актуализирана на:

Държавата с мерки срещу COVID-19: Ако имате възможност, работете от дома!


Министерството на труда и социалната политика препоръчва работодателите, при които е възможно, да въведат гъвкаво работно време и дистанционен труд с цел да се ограничи събирането на много хора на едно място, както и да се намали прекия контакт между служителите и клиентите. Всички планирани събрания, конференции, семинари и обучения да се провеждат онлайн или да се отложат до преминаване на карантината. 

Всеки работодател е длъжен да:

  • създаде подходящи условия за възлагането и отчитането на работата на работниците и съответната организация за извършването й;
  • осигури необходимото работно оборудване, съответните материали и средства за извършването й;
  • постигне съгласие с работника за извършване на надомна и/или дистанционна работа, като за целта се подписва допълнително споразумение. 

За предприятията, при които е невъзможна работата от дома се препотъчва да се изградят вътрешни прегради между отделните работни секции и въвеждане на променливо работно време, което да се отрази и в правилникът за вътрешния трудов ред. Условията е редът за променливото работно време са регламентирани в чл.139, ал.2 и 3 от Кодекса на труда и в чл.4а и чл.6 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските.

 

Източник: МТСП


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.