Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

Дигиталната трансформация не подмина и НАП


национална агенция за приходите
От началото на извънредното положение 90% от комуникацията с данъчната администрация се е осъщетвявала онлайн, според данни на НАП, което амбицира институцията да подобри онлайн услугите, които предлага.

Така до средата на 2021 г. Националната агенция за приходите ще стартира изцяло нов портал за електронни услуги, който значително ще улесни потребителите при декларирането и плащането на данъците и осигурителните вноски. 

По време на данъчната кампания тази година (бел. ред. 2020г.) над 80% от физическите лица са декларирали доходите си онлайн, а близо 90% от цялата комуникация между приходната агенция и потребителите се е осъществила по електронен път, като онлайн са разменят над 80 милиона документа годишно.

Съществуващите е-услуги и достъпите до тях в новия портал ще улесни потребителите като няма да се налага да се въвежда допълнителна информация за ползването на услугите, както и да се посещават офисите на НАП или да се подават допълнителни документи. Посещаването на офис на НАП ще се налага само в изключителни случаи, когато няма да може автоматично да се осъществи идентифицирането на лицата относно правото на достъп за ползване на заявените от тях услуги.

Новата платформа ще предостави възможност за достъп до услугите на приходната администрация, освен с квалифициран електронен подпис (КЕП) и ПИК на НАП, но и с издаден от КЕП от държави членки на ЕС чрез интеграция със системата за електронна автентикация, поддържана от Държавна агенция „Електронно управление“.

Сред специфичните цели на изпълнявания проект са не само повишаване качеството и бързината на предоставяните от НАП електронни административни услуги, но и осигуряване на надеждност, сигурност и непрекъсваемост дейността на ведомството, чрез обновяване на технологичната среда, позволяваща предоставянето на съвременни електронни услуги, базирани на SOA (Service oriented architecture).

Общата стойност на проекта е 2 577 110,81 лв., от които 2 190 544,19 лв. европейско финансиране и 386 566,62 лв. - национално съфинансиране.

Източник: НАП

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.