Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

Агенцията по заетостта пусна анкети за обратна връзка


анкетна карта за обратна връзка
Агенцията по заетостта проучва удовлетвореността от предлаганите услуги от Дирекции „Бюро по труда“ и „Кариерен център“на търсещите работа безработни, заети, учащи и пенсионери и за работодателите, предлагащи работа.

Обявената извънредна ситуация доведе до увеличаване броят на търсещите работа, които заявиха своето желание за регистрация чрез новите електронни услуги на Агенцията или по дистанционен път. В тази връзка всяко мнение, бележки и предложения за подобряване на дейността, споделени от ползвателите на услугите са важни за развитието и модернизирането на държавната институция. В настоящите условия е особено важно да се проучи доколко новите и адаптираните към извънредната обстановка услуги и начини за предоставянето им са подходящи за безработните и работодателите и какво още Агенцията може да подобри, за да се повиши тяхната удовлетвореност.

На официалната електронна страница на Агенцията по заетостта, в рубриката „Анкети”, са публикувани on-line анкети, чрез които работодатели и търсещи работа лица могат да изразят своето мнение относно услугите, които предоставя Агенцията.

Постоянно отворени са следните анкети:
Агенцията по заетостта призовава клиентите си да отделят няколко минути и да споделят своето виждане и предложенията си за подобряване на предлаганите онлайн услуги.

Източник: АЗ

Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.