Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...
Създадена на:

Агенцията по заетостта представи иновативна платформа за самоподготовка и самообучения


лого на май компетенс платформа за обучения
Агенцията по заетостта представи платформа за самоподготовка и самообучения на безработни и работещи, в помощ на прехода им от престой вкъщи към трудов ритъм и работна среда. MyCompetence е единствената национална информационна система в областта на управление на човешките ресурси в България и е подходяща среда за всяко едно лице, което би желало да развива своите компетенции, като заедно с това оценява знанията и уменията си.

Платформата предоставя безплатен достъп до над 20 електронни обучения в различни области, тестове за оценка на компетенции, инструмент за самооценка, който  определя степента на владеене на изискваните за конкретна длъжност умения, академия с е-обучения за развитие на компетенции, електронна среда за автоматизирана онлайн обработка на информация и много други възможности.

Всички безработни лица, регистрирани в бюрата по труда, могат да използват платформата като начин за формиране на Личностен профил в информационната система на Агенцията по заетостта, през който да осъществяват и комуникацията с трудов посредник. Безработни лица, които все още не са се регистрирали в платформата, могат да се свържат с трудовия си посредник по телефона и да продиктуват e-mail си, което ще им осигури автоматична регистрация.

МайКомпетенс e насочена към:
  • Предприятия (мениджъри, експерти, специалисти по управление на човешките ресурси (УЧР));
  • Министерства, агенции и други институции и организации, имащи отношение към пазара на труда, образованието, продължаващото обучение, подбор и лизинг на персонал, кариерното консултиране;
  • Висши училища, професионални гимназии, лицензирани центрове за професионално обучение;
  • Организации доставчици на услуги в сферата на подбора, управлението, обучението и развитието на човешките ресурси;
  • Работещи по трудово правоотношение лица, както и лица търсещи заетост;
  • Ученици и студенти;
  • Всяко лице, което би желало да оцени знанията и уменията си, да развива своите компетенции.
Проектът е сред мерките на МС за подобряване на инвестиционната среда в страната и е реализиран от Българска Стопанска Камара в рамките на ОП "Развитие на човешките ресурси в периода 2009-2013 г.

Източник: Агенция по заетостта


Реклами

Харесай ни във facebook.

Още новини:

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.