Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава junior back office service expert в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 25126004 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 3249  лв (нетна) 1

За година: 38999  лв


18 лв на час

|

148 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 28 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

3960 лв (средна брутна заплата)2

1170 лв (минимална нетна) - 5313 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
back-end developer 3960 лв 8 ч. София-град
junior front end developer html css js 3130 лв 8 ч. София-град
office administrator 1550 лв 8 ч. София-град
sql database expert 3000 лв 8 ч. София-град
junior c++ software developer 3400 лв 8 ч. София-град
office manager 1450 лв 8 ч. София-град
junior front-end developer 3250 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА

ПК - подклас