Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава фармацевт магистър организация и икономика на дистрибуторската и аптечната практика в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 23415015 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1105  лв (нетна) 1

За година: 13271  лв


6 лв на час

|

50 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 33 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1420 лв (средна брутна заплата)2

846 лв (минимална нетна) - 1482 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
старши учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1500 лв 8 ч. Пазарджик
учител в група за целодневна организация на учебния ден i-iv клас 1760 лв 8 ч. София-град
учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1710 лв 8 ч. Перник
учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1750 лв 8 ч. Перник
учител в група за целодневна организация на учебния ден i-iv клас 1720 лв 8 ч. Перник
помощник-фармацевт 1000 лв 8 ч. Смолян
учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 860 лв 8 ч. Смолян

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

ПК - подклас