Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава фармацевт магистър медицински представител в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 33223003 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1169  лв (нетна) 1

За година: 14039  лв


7 лв на час

|

53 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 33 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1500 лв (средна брутна заплата)2

721 лв (минимална нетна) - 1682 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
помощник-фармацевт 1000 лв 8 ч. Смолян
търговски представител 2600 лв 8 ч. София-град
търговски представител: икт 2400 лв 8 ч. София-град
медицински лаборант 1800 лв 8 ч. Бургас
търговски представител 2100 лв 8 ч. Благоевград
медицински рехабилитатор, ерготерапевт 1300 лв 8 ч. София-град
търговски представител 1750 лв 8 ч. Шумен

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ

ПК - подклас