Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава учител преподавател по информационни технологии в занимания по интереси в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 23305005 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1  лв (нетна) 1

За година: 1  лв


лв на час

|

лв надница

Работно време: часа на ден

Средна възраст: години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1 лв (средна брутна заплата)2

827 лв (минимална нетна) - 1333 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1 лв ч. Пазарджик
учител, ресурсен 1 лв ч. Пазарджик
учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1 лв ч. Пазарджик
учител, детска градина 1 лв ч. Смолян
учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 8 лв ч. Плевен
учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1 лв ч. Велико Търново
учител на деца с езиково-говорни нарушения 1 лв ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ

ПК - подклас