Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава технически ръководител строителство в Пловдив 🇧🇬 ?

Код по НКПД: 41102005 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1072  лв (нетна) 1

За година: 12869  лв


Усещат се като: 992 лв 1.1

6 лв на час

|

49 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 37 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1370 лв (средна брутна заплата)2

624 лв (минимална нетна) - 1560 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

1.1 Тази сума отразява реалната заплата от потребителска гледна точка, съобразно средните ценови нива в региона и за страната. Това е база за сравнение, тъй като някой градове са по-скъпи за живот от други. За повече информация разгледай справка за цените и качеството на живот в този регион.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за регион:


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден
технически сътрудник 1900 лв 8 ч.
технически изпълнител 900 лв 8 ч.
ръководител, компютърен кабинет 1710 лв 8 ч.
специалист, технически контрол 1400 лв 8 ч.
технически секретар 2200 лв 8 ч.
ръководител, отдел в бизнес услугите 1500 лв 8 ч.
технически секретар 1100 лв 8 ч.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОПЕРАТОРИ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
ПК МОНТАЖНИЦИ

ПК - подклас

Най-популярните професии за област Пловдив

Професия Заплата нето
Продавач-консултант 830 лв
Готвач 1000 лв
Общ работник 790 лв
Чистач/ Хигиенист 720 лв