Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава старши експерт сметна палата в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 24226041 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1  лв (нетна) 1

За година: 1  лв


лв на час

|

лв надница

Работно време: часа на ден

Средна възраст: години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1 лв (средна брутна заплата)2

710 лв (минимална нетна) - 1404 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1 лв ч. Пазарджик
старши учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1 лв ч. Пазарджик
старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета 8 лв ч. София-град
старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета 8 лв ч. София-град
старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета 1 лв ч. София-град
старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1 лв ч. Пазарджик
главен експерт 2 лв ч. Варна

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА

ПК - подклас