Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава старши банков служител връзка с клиенти в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 24226046 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 982  лв (нетна) 1

За година: 11795  лв


6 лв на час

|

45 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 34 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1260 лв (средна брутна заплата)2

663 лв (минимална нетна) - 1716 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
старши учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап 1500 лв 8 ч. Пазарджик
старши учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1500 лв 8 ч. Пазарджик
старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета 810 лв 8 ч. София-град
старши учител, природо-математически учебни предмети в обслужващи звена в системата на народната просвета 810 лв 8 ч. София-град
старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в обслужващи звена в системата на народната просвета 1620 лв 8 ч. София-град
старши учител, общообразователен учебен предмет в гимназиален етап 1500 лв 8 ч. Пазарджик
старши специалист 1800 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
ПК РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
ПК СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

ПК - подклас