Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава ръководител началник мениджър отдел в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 31233001 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1130  лв (нетна) 1

За година: 13571  лв


6 лв на час

|

51 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 38 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1450 лв (средна брутна заплата)2

780 лв (минимална нетна) - 1950 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
ръководител, компютърен кабинет 1710 лв 8 ч. София-град
мениджър на случай/ кейс мениджър 1070 лв 8 ч. София-град
ръководител, отдел в бизнес услугите 1500 лв 8 ч. Плевен
началник, склад 1000 лв 8 ч. София-град
технически ръководител, строителство 2500 лв 8 ч. Варна
мениджър екип 1500 лв 8 ч. Стара Загора
технически ръководител, строителство 4000 лв 8 ч. Пловдив

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА

ПК - подклас