Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава ръководител лаборатория в предприятие в Бургас 🇧🇬 ?

Код по НКПД: 31233001 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1247  лв (нетна) 1

За година: 14975  лв


Усещат се като: 1055 лв 1.1

7 лв на час

|

57 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 38 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1600 лв (средна брутна заплата)2

991 лв (минимална нетна) - 1955 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

1.1 Тази сума отразява реалната заплата от потребителска гледна точка, съобразно средните ценови нива в региона и за страната. Това е база за сравнение, тъй като някой градове са по-скъпи за живот от други. За повече информация разгледай справка за цените и качеството на живот в този регион.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за регион:


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден
ръководител, компютърен кабинет 1710 лв 8 ч.
ръководител, отдел в бизнес услугите 1500 лв 8 ч.
анализатор, лаборатория 900 лв 8 ч.
електротехник, промишлено предприятие 1600 лв 8 ч.
електротехник, промишлено предприятие 1600 лв 8 ч.
електротехник, промишлено предприятие 1600 лв 8 ч.
електротехник, промишлено предприятие 1600 лв 8 ч.

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
ПК МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ

ПК - подклас

Най-популярните професии за област Бургас

Професия Заплата нето
Продавач-консултант 830 лв
Готвач 1000 лв
Общ работник 790 лв
Чистач/ Хигиенист 720 лв