Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава ръководител група в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 23415015 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1158  лв (нетна) 1

За година: 13907  лв


7 лв на час

|

53 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 38 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1490 лв (средна брутна заплата)2

818 лв (минимална нетна) - 1600 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
старши учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1500 лв 8 ч. Пазарджик
учител, подготвителна група 1710 лв 8 ч. София-град
учител в група за целодневна организация на учебния ден i-iv клас 1760 лв 8 ч. София-град
учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1710 лв 8 ч. Перник
учител в група за целодневна организация на учебния ден v-vii клас 1750 лв 8 ч. Перник
учител в група за целодневна организация на учебния ден i-iv клас 1720 лв 8 ч. Перник
ръководител, компютърен кабинет 1710 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
ПК МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ

ПК - подклас