Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава преподавател по английски език за деца и възрастни в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 42223002 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1325  лв (нетна) 1

За година: 15911  лв


8 лв на час

|

60 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 33 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1700 лв (средна брутна заплата)2

816 лв (минимална нетна) - 1950 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
учител на деца с езиково-говорни нарушения 1710 лв 8 ч. София-град
учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета 900 лв 8 ч. София-град
учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета 900 лв 8 ч. София-град
учител на деца с езиково-говорни нарушения 860 лв 8 ч. Пазарджик
учител на деца с езиково-говорни нарушения 1710 лв 8 ч. София-град
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1710 лв 8 ч. София-град
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1930 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

ПК - подклас

Най-популярните професии

Професия Заплата нето
Продавач-консултант 800 лв
Готвач 980 лв
Общ работник 770 лв
Сервитьор 810 лв