Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава офис мениджър с немски език в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 33433011 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1151  лв (нетна) 1

За година: 13817  лв


7 лв на час

|

52 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 37 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1480 лв (средна брутна заплата)2

702 лв (минимална нетна) - 1950 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета 900 лв 8 ч. София-град
учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета 900 лв 8 ч. София-град
мениджър на случай/ кейс мениджър 1070 лв 8 ч. София-град
асистент, офис 1400 лв 8 ч. Разград
асистент, офис 1800 лв 8 ч. Стара Загора
мениджър екип 1500 лв 8 ч. Стара Загора
асистент, офис 1600 лв 8 ч. Русе

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ

ПК - подклас