Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава оператор център за обаждания с руски език в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 81892022 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 922  лв (нетна) 1

За година: 11069  лв


5 лв на час

|

42 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 35 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1180 лв (средна брутна заплата)2

585 лв (минимална нетна) - 1560 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
машинен оператор, производство на растителни масла 800 лв 8 ч. Шумен
учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета 1100 лв 8 ч. Велико Търново
машинен оператор, шиене на тапицерия 1000 лв 8 ч. Пазарджик
машинен оператор, производство на растителни масла 800 лв 8 ч. Шумен
машинен оператор, производство на мебели 2000 лв 8 ч. Русе
машинен оператор, шиене 1000 лв 8 ч. Пазарджик
машинен оператор, шиене на облекла 1300 лв 8 ч. Кърджали

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК ВОДАЧИ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И ОПЕРАТОРИ НА ПОДВИЖНИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
ПК МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ
ПК ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ

ПК - подклас

Най-популярните професии

Професия Заплата нето
Продавач-консултант 800 лв
Готвач 980 лв
Общ работник 770 лв
Сервитьор 810 лв