Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава монтьор вентилационни тръби в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 72332032 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 935  лв (нетна) 1

За година: 11231  лв


5 лв на час

|

43 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 42 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1200 лв (средна брутна заплата)2

702 лв (минимална нетна) - 1404 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
монтьор, промишлено оборудване 2400 лв 8 ч. Стара Загора
монтьор на електро-механични и задвижващи системи за електрически превозни средства 1400 лв 8 ч. София-град
шлосер-монтьор 1000 лв 8 ч. София-град
монтьор, промишлено оборудване 1400 лв 8 ч. Шумен
монтьор, промишлено оборудване 1400 лв 8 ч. Шумен
шлосер-монтьор 900 лв 8 ч. Кърджали
техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации 2000 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ПК - подклас