Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава модератор на онлайн съдържание с руски език в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 42223002 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1364  лв (нетна) 1

За година: 16379  лв


8 лв на час

|

62 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 28 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1750 лв (средна брутна заплата)2

850 лв (минимална нетна) - 1950 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
старши учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета 1530 лв 8 ч. София-град
старши учител, чужд език в обслужващи звена в системата на народната просвета 1530 лв 8 ч. София-град
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1400 лв 8 ч. Хасково
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1490 лв 8 ч. Перник
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1420 лв 8 ч. Благоевград
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1500 лв 8 ч. Варна
учител, чужд език в начален етап на основното образование (i-iv клас) 1420 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ ПО ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ
ПК ОБЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖИТЕЛИ И ОПЕРАТОРИ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ТЕХНИКА
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ПК - подклас

Най-добре платените професии

Професия Заплата нето
Каменоделец, облицовки 4190 лв
Строител, алпинист 4190 лв
Началник производство 4190 лв
Специалист, тестване софтуер 3740 лв

Най-популярните професии

Професия Заплата нето
Продавач-консултант 780 лв
Готвач 940 лв
Общ работник 730 лв
Сервитьор 780 лв