Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава мениджър отдел наеми в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 24216002 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1091  лв (нетна) 1

За година: 13103  лв


6 лв на час

|

50 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 36 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1400 лв (средна брутна заплата)2

780 лв (минимална нетна) - 2000 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
мениджър на случай/ кейс мениджър 1070 лв 8 ч. София-град
ръководител, отдел в бизнес услугите 1500 лв 8 ч. Плевен
мениджър екип 1500 лв 8 ч. Стара Загора
мениджър покупки/продажби 1200 лв 8 ч. София-град
мениджър покупки/продажби 2000 лв 8 ч. Благоевград
мениджър на случай/ кейс мениджър 1070 лв 8 ч. София-град
ръководител/началник/мениджър отдел 2800 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ
ПК РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ

ПК - подклас