Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава майстор изграждане на покривни конструкции в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 72142007 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 9  лв (нетна) 1

За година: 1  лв


лв на час

|

лв надница

Работно време: часа на ден

Средна възраст: години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1 лв (средна брутна заплата)2

624 лв (минимална нетна) - 1560 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
монтажник, стоманобетонни конструкции и изделия 2 лв ч. Стара Загора
електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи 1 лв ч. Шумен
майстор, производство на сладкарски изделия 2 лв ч. Пловдив
електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи 1 лв ч. Шумен
майстор, производство на сладкарски изделия 2 лв ч. Пловдив
майстор, производство на хлебни изделия 1 лв ч. София-град
електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи 2 лв ч. Монтана

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА

ПК - подклас