Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава майстор вътрешен ремонт в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 75122005 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 9  лв (нетна) 1

За година: 1  лв


лв на час

|

лв надница

Работно време: часа на ден

Средна възраст: години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1 лв (средна брутна заплата)2

630 лв (минимална нетна) - 1597 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи 1 лв ч. Шумен
майстор, производство на сладкарски изделия 2 лв ч. Пловдив
електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи 1 лв ч. Шумен
майстор, производство на сладкарски изделия 2 лв ч. Пловдив
майстор, производство на хлебни изделия 1 лв ч. София-град
електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на електропроводни линии и мрежи 2 лв ч. Монтана
главен вътрешен одитор 2 лв ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК ДРУГИ ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ

ПК - подклас