Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава инженер климатични инсталации в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 71272002 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1325  лв (нетна) 1

За година: 15911  лв


8 лв на час

|

60 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 36 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1700 лв (средна брутна заплата)2

819 лв (минимална нетна) - 2388 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
монтажник, хладилни и климатични инсталации 2000 лв 8 ч. Сливен
инженер, електроник 2600 лв 8 ч. Бургас
инженер, механик 4000 лв 8 ч. Пловдив
инженер, производствена ефективност 3600 лв 8 ч. София-град
монтажник, хладилни и климатични инсталации 1200 лв 8 ч. Видин
монтажник, хладилни и климатични инсталации 1200 лв 8 ч. Кюстендил
инженер, проектант 2800 лв 8 ч. София-град

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК СТРОИТЕЛНИ РАБОТНИЦИ И СРОДНИ НА ТЯХ, БЕЗ ЕЛЕКТРОТЕХНИЦИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ

ПК - подклас