Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава икономист селско стопанство в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 92150005 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 6  лв (нетна) 1

За година: 8  лв


лв на час

|

лв надница

Работно време: часа на ден

Средна възраст: години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

8 лв (средна брутна заплата)2

476 лв (минимална нетна) - 1205 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
икономист, обществени поръчки 2 лв ч. Ямбол
сезонен работник, горското стопанство 1 лв ч. Русе
общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство 1 лв ч. Велико Търново
икономист 1 лв ч. София-град
общ работник, смесено растенивъдно и животновъдно стопанство 1 лв ч. Велико Търново
икономист 1 лв ч. София-град
сезонен работник, горското стопанство 9 лв ч. Кюстендил

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ, ВОДЕЩ СЧЕТОВОДНИ И СТОКОВИ ДОКУМЕНТИ

ПК - подклас