Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава електромонтажник слаботокови системи в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 82122003 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1072  лв (нетна) 1

За година: 12869  лв


6 лв на час

|

49 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 41 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1370 лв (средна брутна заплата)2

775 лв (минимална нетна) - 1560 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
програмист, системи за управление на бази данни 3000 лв 8 ч. София-град
експерт, проектиране компютърни системи и мрежи 2000 лв 8 ч. Пловдив
техник, компютърни системи 2800 лв 8 ч. София-град
техник, електрически системи 3000 лв 8 ч. София-град
монтажник, производство на слаботокови предпазители 1200 лв 8 ч. Пловдив
работник, напояване (обслужващ напоителни системи) 950 лв 8 ч. Разград
администратор, информационни системи 3500 лв 8 ч. Пловдив

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК МОНТАЖНИЦИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ИНСТАЛИРАНЕ И РЕМОНТ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК ТЕХНИЦИ В ОБЛАСТТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
ПК МЕТАЛУРЗИ, МАШИНОСТРОИТЕЛИ И СРОДНИ НА ТЯХ РАБОТНИЦИ И ЗАНАЯТЧИИ
ПК ПРИЛОЖНИ СПЕЦИАЛИСТИ В ПРИРОДНИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ НАУКИ
ПК КВАЛИФИЦИРАНИ РАБОТНИЦИ В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЗА ПАЗАРА
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ

ПК - подклас

Най-популярните професии

Професия Заплата нето
Продавач-консултант 800 лв
Готвач 980 лв
Общ работник 770 лв
Сервитьор 810 лв