Страницата се зарежда...

Страницата се зарежда...

Колко получава главен специалист в отдел административно обслужване и архив в 🇧🇬 България ?

Код по НКПД: 24226041 Виж трудовата характеристика за тази професия.

Средна заплата: 1052  лв (нетна) 1

За година: 12635  лв


6 лв на час

|

48 лв надница

Работно време: 8 часа на ден

Средна възраст: 34 години

Практикувано предимно от:


Запитани
Тези резултати са обобщаващи. Размера на заплатата ти зависи от някой ключови фактори. Виж колко точно трябва да е твоята заплата.

1350 лв (средна брутна заплата)2

682 лв (минимална нетна) - 1833 лв (максимална нетна)

1 Това е размерът на чистата заплата, която работника получава за полагането на даден труд.
Научи повече за нетна заплата.

2 Заплащането, което включва дължимите от работника данъци и осигуровки. Научи повече за брутна заплата тук.


Кой е най-добрия град за живеене?

Пазар на труда, заплати, отрасли, ценови нива, качество на живот.

Виж подробна информация за всички региони.


Реклами

Последно добавени

работна позиция заплата ч/ден област
специалист, дигитални изкуства 2000 лв 8 ч. София-град
главен специалист 1800 лв 8 ч. София-град
специалист, технически контрол 1400 лв 8 ч. Варна
главен счетоводител 1350 лв 8 ч. София-град
главен експерт 2450 лв 8 ч. Варна
специалист, държавна администрация 1000 лв 8 ч. София-град
ръководител, отдел в бизнес услугите 1500 лв 8 ч. Плевен

Достатъчно ли ти плащат?

Сравни напълно безплатно и анонимно твоето възнаграждение.
Сравни заплатата си
Реклами

Харесай ни във facebook.

Реклами

Подобни длъжности

ПК АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ И РЪКОВОДИТЕЛИ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
ПК ЮРИСТИ И СПЕЦИАЛИСТИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И КУЛТУРА
ПК МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК СТОПАНСКИ И АДМИНИСТРАТИВНИ СПЕЦИАЛИСТИ
ПК СПЕЦИАЛИСТИ ПО ПРИРОДНИ И ТЕХНИЧЕСКИ НАУКИ
ПК РЪКОВОДИТЕЛИ В ПРОИЗВОДСТВОТО И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УСЛУГИ
ПК РАБОТНИЦИ ПО ПРОИЗВОДСТВО НА ХРАНИ, ОБЛЕКЛО, ДЪРВЕНИ ИЗДЕЛИЯ И СРОДНИ НА ТЯХ
ПК РАБОТНИЦИ В ДОБИВНАТА И ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, СТРОИТЕЛСТВОТО И ТРАНСПОРТА
ПК ОПЕРАТОРИ НА СТАЦИОНАРНИ МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
ПК ЗАНАЯТЧИИ И ПЕЧАТАРИ
ПК ПРЕПОДАВАТЕЛИ
ПК ЗАКОНОДАТЕЛИ, ВИСШИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ

ПК - подклас